Bod č.14.:

VNITŘ/1 - Rozpočtové opatření, spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP 2014

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usn. RMP č. 590/2014)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 591/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:285 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX