Bod č.150.:

OK/3 - Poskytnutí dotace ve výši 20 mil. Kč ze zdrojů Ministerstva kultury ČR společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení vlády ČR č. 601 z 10. 8. 2011)
Příloha č.2 (Rozhodnutí MK ČR č. 25619/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:417 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX