Bod č.51.:

EVID/1 - Darování movitého majetku užívaného Gymnáziem Františka Křižíka a základní školou, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o.)
Příloha č.2 (Stanovisko Bolevecké základní školy p.o.)
Příloha č.3 (Seznam movitého majetku)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 29. 4. 2014)
Příloha č.5 (Usnesení z jednání RMP č. 617 ze dne 29. 5. 2014)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:323 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX