Bod č.52.:

EVID/2 - Darování plastových sedaček Plochodrážnímu klubu v AČR Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Plochodrážního klubu v AČR Plzeň)
Příloha č.2 (Foto)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 29. 4. 2014)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 534 ze dne 15. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:324 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX