Bod č.116.:

PROP/22 - Prodej pozemku p.č. st. 2936, k.ú. Litice u Plzně, za účelem konečného vypořádání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (nájemní smlouva)
Příloha č.3 (smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 528/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:389 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX