Bod č.117.:

PROP/23 - Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK v souvislosti se stavbou "Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P4)
Příloha č.4 (usn. RMP a ZMP)
Příloha č.5 (zápis KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 625/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX