Bod č.120.:

PROP/26 - Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby polyfunkčního domu na p.p.č. 9089 a p.č. 9090/7, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (historie dané kauzy)
Příloha č.3 (NS vč. dodatků)
Příloha č.4 (SoBSK vč. dodatků)
Příloha č.5 (aktuální stanovisko ORP)
Příloha č.6 (stanoviska MO P3)
Příloha č.7 (stanovisko PT)
Příloha č.8 (zápis KNM 02/14)
Příloha č.9 (zápis KNM 05/14)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (fotodokumentace)
Příloha č.12 (územní plán)
Příloha č.13 (letecký snímek)
Příloha č.14 (orientační mapa)
Příloha č.15 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:391 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX