Bod č.121.:

PROP/27 - Ukončení stávající SoBSK a uzavření smlouvy nové na budoucí prodej p.p.č. 1593/4 a 1594/1, k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti vč. přílohy a doplnění)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.3 (stanovisko MOP 3)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (situace - provění využitelnosti pozemků)
Příloha č.10 (situace - záměr výstavby)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 474/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX