Bod č.107.:

PROP/13 - Prodej nově označeného pozemku p.č. 2925/32, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost + upřesnění)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Sdělení OŽP MMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 654/2013)
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 653/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:381 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX