Bod č.123.:

PROP/29 - Dodatek ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby polyfunkčního domu Belánka na p.p.č. 5644/1, 5 - 7, 6992, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (NS vč. dodatků)
Příloha č.3 (SoBSK)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 500/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:334 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX