Bod č.124.:

PROP/30 - Uzavření dodatků ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby RD na pozemcích v k.ú. Litice u Plzně v lokalitě Dubová Hora

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (záznam z jednání)
Příloha č.3 (NS vč. dodatků-Hochtief CZ)
Příloha č.4 (NS vč. dodatků-Hegemon KL)
Příloha č.5 (SoBSK vč. dodatku-Hochtief CZ)
Příloha č.6 (SoBSK vč. dodatku-Hegemon KL)
Příloha č.7 (zápis KNM)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (GP)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 506/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX