Bod č.126.:

PROP/32 - Ponechání p.p.č. 394/1, 835/33 a 836/3, k.ú. Doudlevce, v majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (historie dané kauzy)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.4 (stanovisko MOP 3)
Příloha č.5 (zápis KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 626/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:395 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX