Bod č.109.:

PROP/15 - Prodej pozemků p.č. 11304/1, 2, p.č. 11299/6, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP ) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 472/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX