Bod č.110.:

PROP/16 - Prodej pozemků p.č. 667/30, 31, p.č. 698/23, k.ú. Radčice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P7)
Příloha č.4 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.5 (Situace)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP ) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.11 (Geometrický plán)
Příloha č.12 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 527/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX