Bod č.111.:

PROP/17 - Prodej pozemku p.č. 45/11, k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Předání z EVID)
Příloha č.2 (Žádost o prodej a žádost o vydržení)
Příloha č.3 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P5)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - územní plán)
Příloha č.8 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.10 (Geometrický plán)
Příloha č.11 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 620/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX