Bod č.118.:

PROP/24 - Změna usnesení ZMP č. 52/2014 ve věci úhrady DPH

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1210 ze dne 14. 11. 2013) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 52 ze dne 30. 1. 2014) (*)
Příloha č.3 (Dopis žadatelky)
Příloha č.4 (Stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (Stanovisko PRÁV MMP k možným rizikům při odmítnutí prodeje)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.11 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 530/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX