Bod č.119.:

PROP/25 - Změna usnesení ZMP č. 53/2014 ve věci úhrady DPH

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1272 ze dne 27. 11. 2013)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 53 ze dne 30. 1. 2014)
Příloha č.3 (Dopis kupujícího)
Příloha č.4 (Stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (Stanovisko PRÁV MMP k možným rizikům při odmítnutí prodeje)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.11 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 529/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX