Bod č.103.:

PROP/9 - Prodej pozemku p.č. 3134/127 (vč. garáže) v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení žadatelů)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (usn. RMP Plzeň 2 č. 4/13)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 1406/2012 a ZMP č. 568/2012)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP 29.4.2014) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 524/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:377 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX