Bod č.104.:

PROP/10 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1632/3 v k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 8 - Černice)
Příloha č.4 (stanoviska OŽP MMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP dne 5.11.2013) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usnesení RMp č. 525/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:378 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX