Bod č.158.:

OPM/1 - Udělení výjimky ze Zásad pro zad. veř. zak. QS 74-01 při realizaci rekl. spotu jako součásti kampaně na podporu projektu Plzeň EHMK 2015

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z jednání VZVZ ze 7. května 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:425 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX