Bod č.22.:

ŘEÚ/1 - Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013)
Důvodová zpráva (Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013.)
Příloha č.1 (Závěrečný účet města Plzně za rok 2013)
Příloha č.2 (Rozpočtové opatření - operace fin. vypořádání )
Příloha č.3 (Rozpis použití investičních fondů PO v r. 2013)
Příloha č.4 (Podklady pro schválení účetní závěrky města za rok 2013)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 492 ze dne 15. 5. 2014)
Příloha č.6 (Usnesení FV ZMP 7/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:292 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX