Bod č.113.:

PROP/19 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1609/217 v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán č. 3744-50/2014)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 624 ze dne 29.5.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX