Bod č.101.:

PROP/6 - Prodej nebytové jednotky č. 1865/26 na adrese Francouzská tř. č.or. 22 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 34/2014)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů v MO P2 – Slovany)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 724/2009)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 26/2010)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 363/2010)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1535/2012) (*)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 632/2012) (*)
Příloha č.10 (navrhované varianty)
Příloha č.11 (zápis z KNM)
Příloha č.12 (fotodokumentace)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 650/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:375 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX