Bod č.3.:

PRIM/2 - Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:272 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX