Bod č.102.:

PROP/8 - Prodej pozemku parc.č. 3138/12 o výměře 45 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), vše v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost vč. dodatku)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 146/2012)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1390 ze dne 23. 10. 2012) (*)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 554 ze dne 8. 11. 2012) (*)
Příloha č.6 (zápis z KNM ) (*)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (katastrální mapa )
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 619/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:376 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX