Bod č.114.:

PROP/20 - Prodej pozemku p.č. 2576/9 v k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost+sdělení žadatele)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 20.5.2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 623/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX