Bod č.19.:

BEZP/1 - Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu BEZP MMP pro rok 2014 organizaci Ponton

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/000215)
Příloha č.2 (Projekt Mluví celá rodina)
Příloha č.3 (Rozhodnutí MŠMT)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:289 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX