Bod č.100.:

PROP/5 - Prodej volného nebytového prostoru č. 1495/25 (NP č. 301) na adrese Manětínská č.or. 9 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Společenství pro dům Manětínská 9, 11 v Plzni)
Příloha č.2 (stanovisko OZ Sylván a.s.)
Příloha č.3 (usnesení RMO P1 č. 219 ze dne 12. 7. 2011)
Příloha č.4 (přehled prodeje volných nebytových jednotek)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 453/2004)
Příloha č.6 (navrhované varianty) (*)
Příloha č.7 (zápis z KNM)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 618/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:374 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX