Bod č.115.:

PROP/21 - Prodej poz. p.č. 8184/9 a nově vzniklých poz. p.č. 13035/2, 8184/101, 103, 104, 106, 107,13037/2 a 8150/8, k.ú. Plzeň, zřízení služebností

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost+doplnění)
Příloha č.2 (situace se zákresem požadovaných pozemků)
Příloha č.3 (stanoviska ORP vč. doplnění)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP ze dne 20.5.2014) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán č. 9972-37/2014-pracovní verze)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 654 ze dne 29.5.2014) (*)
Příloha č.13 (Připomínka hnutí Úsvit k záměru č. 115)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX