Bod č.20.:

BEZP/2 - Podání žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2014

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 114 ze dne 13. 3. 2014)
Příloha č.2 (2. kolo Programu prevence kriminality města Plzně na rok 2014)
Příloha č.3 (Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX