Bod č.9.:

ÚKEP/3 - Dopad změny daňové legislativy na zajištění způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:280 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX