Bod č.12.:

ÚKEP/6 - Zařazení akce „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí KP - ÚKEP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 4 č.0068/13 ze dne 31.10.2013)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č.546 ze dne 7.11.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX