Bod č.127.:

PROP/33 - Městská soutěž na prodej nemovitostí v Plzni na adrese nám. T. G. Masaryka 3

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže - nám. T.G.Masaryka 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:396 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX