Bod č.160.:

KŽP/1 - Žádost ČRS, ZPČ ÚS Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Monitoring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:428 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX