Bod č.128.:

PROP/34 - Nakládání s nemovitými věcmi na adrese Radyňská 22, Radyňská 23, Radyňská 30 a Plzenecká 13

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (Žádosti Biskupství plzeňského)
Příloha č.3 (Žádost P. Bandy)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (Vyjádření BYT MMP)
Příloha č.6 (Zápis z jednání komise RMO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.7 (KNM RMP )
Příloha č.8 (Fotodokumentace )
Příloha č.9 (Územní plán)
Příloha č.10 (Letecký snímek)
Příloha č.11 (Orientační mapa)
Příloha č.12 (Katastrální mapa)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 651/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:397 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX