Bod č.149.:

OK/2 - Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2014

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Průběžného dotačního programu - Mikrogranty 2014) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí v dotačním programu „Mikrogranty 2014") (*)
Příloha č.3 (Výtah ze zápisu z jednání Komise kultury RMP ze dne 21. 5. 2014)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:416 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX