Bod č.161.:

KŽP/2 - Žádost MO Plzeň 5 - Křimice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Úprava stezky Křimice – hřbitov Vochov“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:429 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX