Bod č.162.:

KŽP/3 - Žádost 16. ZŠ a MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Duhová školka – zahrada plná smíchu“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:430 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX