Bod č.172.:

OSI/1 - Rekonstrukce veřejné kanalizace v ulici Chválenická

(předkladatel:nám.Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Výňatek z výsledků kamerové inspekce provedené v listopadu 2007)
Příloha č.2 (Dopis obyvatel ulice Chválenická ze dne 26. 4. 2014)
Příloha č.3 (Zápis z jednání)
Příloha č.4 (Výňatek z výsledků kamerové inspekce provedené v květnu 2014)
Příloha č.5 (Odpověď ŘTÚ MMP na dopis obyvatel ulice Chválenická)
Příloha č.6 (Stanovisko ORP MMP zn. MMP/165820/13 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX