Bod č.129.:

PROP/35 - Prodej nemovitých věcí na adrese Koterovská 36 – snížení ceny na 70 %

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Informace o nemovitosti)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany) (*)
Příloha č.4 (Usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.5 (KNM RMP )
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Katastrální mapa)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 630/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX