Bod č.99.:

PROP/4 - Prodej nebytového prostoru č. 2251/15 na adrese Francouzská tř. č.or. 63 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 6/2014)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů v MO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 59/2007)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1043/2010)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 447/2010)
Příloha č.8 (navrhované varianty) (*)
Příloha č.9 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 523/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:373 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX