Bod č.173.:

OSI/2 - Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2013 a 2014

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 6. 2013)
Příloha č.2 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 9. 2013)
Příloha č.3 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 31. 12. 2013)
Příloha č.4 (Aktualizovaný plán akcí na rok 2014)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1049 ze dne 23. 8. 2012)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 922 ze dne 12. 9. 2013)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1120 ze dne 17. 10. 2013)
Příloha č.8 (Usnesení ZMP č. 625 ze dne 12. 12. 2013)
Příloha č.9 (Usnesení ZMP č. 28 ze dne 30. 1. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX