Bod č.134.:

PROP+KŘTÚ/40 - Prominutí smluvních pokut, nevyužití práva odstoupit od SoBSK a rozhodnutí o dalším nakládání s p.p.č. 1609/60, 90, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. doplnění a přílohy)
Příloha č.2 (bližší popis kauzy)
Příloha č.3 (záznam z jednání)
Příloha č.4 (NS vč. dodatků)
Příloha č.5 (SoBSK vč. dodatku)
Příloha č.6 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.7 (zápis KNM)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 567/14)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Příloha č.13 (majetek města)
Příloha č.14 (vyjádření ÚMO P1)
Příloha č.15 (námitka OS PRSKINK)
Příloha č.16 (nesouhlas s výstavbou SVJ Krašovská 2)
Příloha č.17 (usn. RMP č. 663/14)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX