Bod č.147.:

ORP/9 - Rozhodnutí ZMP o udělení souhlasu pro stavební řízení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření SŽDC)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:414 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX