Bod č.5.:

RA/1 - Poskytnutí finanční dotace České sekci International College of Surgeons, o.s. na zabezpečení Jubilejního světového kongresu ICS

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost (dopis) o finanční podporu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:276 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX