Bod č.6.:

RA/2 - Poskytnutí finanční dotace POST BELLUM, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů na realizaci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Představení projektu)
Příloha č.2 (Dosavadní průběh projektu v Plzni)
Příloha č.3 (Rozpočet projektu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:277 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX