Bod č.40.:

OSI+ŘEÚ/3 - Rozpočtové opatření rozpočtů OSI – plavecké bazény a OSI – stadion Štruncovy sady a Luční

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 680 ze dne 12. 12. 2013)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 423 ze dne 26. 3. 2014)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 602 ze dne 29. 5. 2014)
Příloha č.4 (Oznámení o schválení projektu k financování)
Příloha č.5 (Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí OSI – plavecké bazény a OSI – stadion Štruncovy sady a Luční)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:312 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX