Bod č.148.:

OK/1 - Udělení Umělecké ceny města Plzně za rok 2013

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statut Umělecké ceny města Plzně)
Příloha č.2 (Zápis z jednání Odborné poroty Umělecké ceny města Plzně dne 14. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:415 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX