Bod č.166.:

OSS/3 - Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče na území města Plzně na léta 2014 – 2016

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně-zdravotní péče na území města Plzně na léta 2014-2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:434 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX