Bod č.29.:

FIN/5 - Změna stanov akciových společností se 100% majetkovým podílem města Plzně v souvislosti s novou právní úpravou obchodního práva

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh nových stanov OZS a.s.)
Příloha č.2 (Návrh nových stanov PT, a.s.)
Příloha č.3 (Návrh nových stanov PMDP, a.s.)
Příloha č.4 (Návrh nových stanov VTP, a.s.) (*)
Příloha č.5 (Související usnesení orgánů města)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č.638 ze dne 29. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:301 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX